Συνήθεις ερωτήσεις

 

Συνήθεις ερωτήσεις των ενδιαφερομένων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ερωτήσεις που δέχομαι συνήθως αλλά και τις αντίστοιχες απαντήσεις μου.

 

 • Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας: Ποιες οι μεταξύ τους διαφορές; Τηρείται το απόρρητο της διαδικασίας από όλους;

  Κατ’αρχήν, όλοι θεωρούνται επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Αλλά:
       Ο Ψυχίατρος είναι Ιατρός και έχει ειδικευθεί στην Ψυχιατρική, δηλαδή, στη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών (μέσω φαρμακευτικής αγωγής). Είναι ο μοναδικός επαγγελματίας ψυχικής υγείας που είναι ιατρός και ο οποίος συνταγογραφεί φαρμακευτική αγωγή.
       Ο Ψυχολόγος έχει πραγματοποιήσει ακαδημαϊκές βασικές σπουδές στην Ψυχολογία, δίχως όμως να έχει ειδικευθεί σε κάποια συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση-θεωρία. Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη μέσω της διαλογικής αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας, εξετάζοντας (με εμπειρικές μεθόδους) τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας, οδηγώντας μας έτσι στην επίλυση-διαχείριση των προβλημάτων.
       Ο (Συστημικός) Ψυχοθεραπευτής έχει πραγματοποιήσει ακαδημαϊκές βασικές σπουδές σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες με επαρκείς συμπληρωματικές πανεπιστημιακές σπουδές σε αντικείμενο των επιστημών ψυχικής υγείας. Εν συνεχεία, έχει ειδικευθεί σε συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση-θεωρία, σε ανώτερο, εξειδικευμένο και επιστημονικό εκπαιδευτικό οργανισμό. Παρέχει ψυχοθεραπευτική υποστήριξη μέσω της διαλογικής αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας, εξετάζοντας (με εμπειρικές μεθόδους) τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας, οδηγώντας μας έτσι στην επίλυση-διαχείριση των προβλημάτων. Ο Ψυχοθεραπευτής είναι υποχρεωμένος από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (οι οποίες και τον πιστοποιούν) να έχει πραγματοποιήσει προσωπική ψυχοθεραπεία.
       Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας έχει πραγματοποιήσει ακαδημαϊκές σπουδές σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και εν συνεχεία έχει ειδικευθεί στη Συμβουλευτική, σε συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση-θεωρία, σε ανώτερο, εξειδικευμένο και επιστημονικό εκπαιδευτικό οργανισμό. Παρέχει Συμβουλευτική καθοδηγητική υποστήριξη (δίχως να πραγματοποιεί σημαντική ψυχική εμβάθυνση σε ζητήματα που μας απασχολούν, όπως γίνεται στην Ψυχολογία και την Ψυχοθεραπεία), εξετάζοντας (με εμπειρικές μεθόδους) τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας και οδηγώντας μας έτσι στην επίλυση-διαχείριση των προβλημάτων. Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, είναι υποχρεωμένος από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (οι οποίες του παρέχουν την πιστοποίηση) να έχει πραγματοποιήσει προσωπική ψυχοθεραπεία.
       Όσον αφορά το απόρρητο-εχεμύθεια, είναι αυτονόητο ότι τηρείται. Δηλαδή, οποιαδήποτε πληροφορία γνωστοποιείται σε όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα που ασκούν την όλη ψυχοθεραπευτική-συμβουλευτική διαδικασία, παραμένει εμπιστευτική. Θα πρέπει ωστόσο, να αναφέρουμε ότι το απόρρητο καταλύεται από όλους, όταν διαπιστωθεί ότι θα μπορούσε ο θεραπευόμενος να είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του ή και για τους άλλους.

   

 • Τί ονομάζεται Ψυχοθεραπεία, θεραπευτική προσέγγιση και Συστημική - Συνθετική προσέγγιση στην οποία έχετε ειδικευθεί; Ποιες άλλες προσεγγίσεις υπάρχουν;

       Ψυχοθεραπεία, ως γενική έννοια, είναι οι θεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις που προέρχονται από τις διάφορες ψυχοθεραπευτικές θεωρίες-προσεγγίσεις, μέσα από τις οποίες αντιμετωπίζονται τα ψυχολογικά προβλήματα.

       Ενώ θεραπευτική προσέγγιση εννοείται η οπτική και η μεθοδολογία,με την οποία ο Ειδικός προσεγγίζει θεραπευτικά  το αίτημα του θεραπευόμενου.

       Η Συστημική - Συνθετική προσέγγιση είναι μία μορφή Ψυχοθεραπείας, η οποία δεν προσεγγίζει, δεν εξετάζει δηλαδή, το πρόβλημα ενός ατόμου σαν να είναι ξεχωριστή οντότητα, αλλά ως μέρος ενός συνόλου-συστήματος. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί εκδηλώσει κάποιο σύμπτωμα, αυτό, κατά κάποιον τρόπο, εκφράζει τη δυσλειτουργία των σχέσεων των υπολοίπων μελών της οικογένειας και ως εκ τούτου, ο ειδικός ψυχικής υγείας θα εστιάσει σε ολόκληρη την οικογένεια και όχι τόσο στο σύμπτωμα του παιδιού. Όταν σε κάποιο μέλος-στοιχείο τους συστήματος επέλθει αλλαγή, τότε μπορεί να ακολουθήσουν αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα. Επομένως, ο Συστημικός θεραπευτής μπορεί να επιφέρει μία ισορροπία ή και την επίλυση των προβλημάτων, παρεμβαίνοντας είτε σε ένα μέλος της οικογένειας ή στο ζευγάρι ή και σε ολόκληρη την οικογένεια. Παράλληλα με τη Συστημική προσέγγιση (οπτική), αξιοποιούνται με συνθετικό τρόπο, μέθοδοι, τεχνικές και παρεμβάσεις των περισσοτέρων διαφορετικών προσεγγίσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες των συμβουλευόμενων.

       Υπάρχουν περίπου 500 περίπου προσεγγίσεις˙ ενδεικτικά, αναφέρουμε τις παρακάτω:

       Αφηγηματική, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική, Γκεστάλτ, Θεραπεία Σχημάτων, Προσωποκεντρική, Υπαρξιακή, Ψυχαναλυτική, Ψυχοδυναμική κ.ά.

 • Τι σημαίνει Συμβουλευτική ψυχικής υγείας και ποια διαφορά έχει από την Ψυχοθεραπεία;

       Ο χαρακτήρας της Συμβουλευτικής είναι καθοδηγητικός και έχει σχετικά σύντομη διάρκεια. Τα συνήθη αιτήματα που επεξεργάζονται κατά την διάρκειά της είναι η διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων και γενικά οποιαδήποτε πρόβλημα που δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ο θεραπευτής, σε συνεργασία με το συμβουλευόμενο, προσφέρει τις απαραίτητες εναλλακτικές επιλογές και κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος και την ανακούφιση του πάσχοντος.

      Ενώ, η Ψυχοθεραπεία έχει μεγαλύτερη διάρκεια και εισέρχεται σε βαθύτερη και ουσιαστικότερη διερεύνηση της ζωής, οδηγώντας τον ψυχοθεραπευόμενο σε μία εκ νέου αντίληψη της ζωής του αλλά και σε νέες πτυχές και δυνατότητες του εαυτού του. Τα αιτήματα που επεξεργάζονται σε μία ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι συνήθως κάποιο ψυχοσωματικό σύμπτωμα, Ψυχογενείς διαταραχές διατροφής, τραυματικές εμπειρίες κ.ά.

 • Έχετε ειδικευτεί στην ψυχολογική και διατροφική αντιμετώπιση διαταραχών πρόσληψης τροφής. Άρα είστε κάτι σαν διατροφολόγος και διαιτολόγος;

       Η εξειδίκευση μου στην ψυχολογική και διατροφική αντιμετώπιση διαταραχών πρόσληψης τροφής, όπως η νευρική βουλιμία, νευρική ανορεξία και η ψυχογενής παχυσαρκία, βοηθά στην υιοθέτηση υγιών διατροφικών συνηθειών του ατόμου και στην ψυχολογική αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής.

      Με λίγα λόγια, δεν είμαι διαιτολόγος ούτε και διατροφολόγος και ως εκ τούτου δε χορηγώ δίαιτες αλλά, παρέχω ψυχολογική και διατροφική συμβουλευτική, με απώτερο στόχο τη σταδιακή διατροφική και ψυχολογική αποκατάσταση όσων το έχουν ανάγκη.

 • Υπηρεσίες που παρέχετε;

  Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία:

  Ατόμου

  Ζεύγους

  Γονέων

  Οικογένειας

  Ομάδας

  Μέσω διαδικτύου

 • Τί σημαίνει ο ειδικός ψυχικής υγείας να είναι μέλος μιας Επιστημονικής - Επαγγελματικής Εταιρείας;

       Τόσο οι Ευρωπαίκές και Ελληνικές εταιρείες Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής όσο και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας στις οποίες τυγχάνω μέλος, αποτελούν αναγνωρισμένες από την Πολιτεία Εταιρείες, διασφαλίζουν τα υψηλά επιστημονικά-επαγγελματικά κριτήρια της εκπαίδευσης μου και την αναγνώριση του ρόλου μου ως ειδικού Ψυχικής Υγείας. Παράλληλα, μεριμνούν για την επαγγελματική κατοχύρωση των Ψυχοθεραπευτών-Συμβούλων Ψυχικής Υγείας και των Συστημικών Οικογενειακών Θεραπευτών, αντιστοίχως, καθώς και για την εφαρμογή των κανόνων ηθικής δεοντολογίας στην άσκηση της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.
 • Ποιά η διάρκεια της συνεδρίας και η αμοιβή των υπηρεσιών σας;

       Η διάρκεια της ατομικής συνεδρίας είναι 50 λεπτά και πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα.

       Οι συνεδρίες ζεύγους, γονέων και η οικογενειακή, διαρκούν 60 λεπτά και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα. 

       Η ομαδική θεραπεία 2 ώρες και πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα.

       Όσον αφορά την κοστολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχω, η αμοιβή μου διαμορφώνεται ως εξής:

  Ατομική, Ζεύγους, Γονέων & Οικογενειακή: 40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Ομαδική: 90€ μηνιαίως(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑκαι το ποσό προπληρώνεται στην αρχή κάθε μήνα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν καθυστερήσετε στο προγραμματισμένο ραντεβού, είναι αυτονόητο ότι θα το ολοκληρώσουμε κανονικά στην καθορισμένη ώρα, καθότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα στερήσει τον απαραίτητο χρόνο από τον επόμενο θεραεπυόμενο-συμβουλευόμενό μου.

 • Πόσο διάστημα διαρκεί μία συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική διαδικασία;

  Εξαρτάται από τα θέματα που σας απασχολούν και τους στόχους που εσείς έχετε θέσει.          

       Η Συμβουλευτική μπορεί να διαρκέσει από δύο έως και είκοσι συνεδρίες. Ενώ η Ψυχοθεραπεία, λόγω του ότι αρκετά βιώματα είναι βαθιά ριζωμένα και δεν μπορούν να αλλάξουν άμεσα, διαρκεί από μήνες έως και τέσσερα χρόνια. Αξίζει να επισημανθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει βραχυπρόθεσμη Ψυχοθεραπεία διάρκειας έως 5 μηνών (20 περίπου συνεδριών), απλώς, εκ των πραγμάτων, η θεραπεία θα εστιαστεί στα συγκριμένα θέματα που ήταν η αφορμή να έρθει ο θεραπευόμενος σε θεραπεία, τα άλλα όμως θέματα που θα αναδυθούν, δε θα συζητηθούν. Ωστόσο, αφού επισημανθούν, όταν ο θεραπευόμενος το θελήσει, θα μπορέσει να τα εξετάσει στο μέλλον σε μία επόμενη ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

       Πάντως, η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας αποφασίζεται από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή, ύστερα από συνεννόηση όμως και των δύο πλευρών και αφού ληφθεί υπ’όψιν το θεραπευτικό συμβόλαιο που έχουμε συνάψει.

 • Τι συμβαίνει στην πρώτη και στις επόμενες συναντήσεις;

       Η πρώτη συνάντηση, με απλά λόγια, θα μπορούσε να ονομαστεί ως διερευνητική. Σε αυτήν, αρχικά, (εφόσον δεν το έχετε συμπληρώσει από πριν) θα τεθεί προς συμφωνία το λεγόμενο «θεραπευτικό συμβόλαιο», που αναφέρεται στα δικαιώματα αλλά και στις υποχρεώσεις σας, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Εν συνεχεία, θα  συζητήσω μαζί σας τη δυσκολία που έχετε στην παρούσα φάση της ζωής σας, λαμβάνοντας παράλληλα και το ιστορικό σας.

       Στη δεύτερη και γενικά στις επόμενες συναντήσεις, θα αναζητήσουμε την πραγματική υπόσταση του προβλήματος καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε εξέλιξη και αντιμετώπιση του.

       Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία δε λειτουργούν μαγικά. Λειτουργούν θεαματικά μόνο, όταν εσείς θα επιτρέψετε στον εαυτό σας, να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνάμεις, προκειμένου να σας βοηθήσει.

 • Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε συνεδρίες μέσω διαδικτύου;

       Και βέβαια θα μπορούσαμε. Η συγκεκριμένη διευκόλυνση εξυπηρετεί σε σημαντικό βαθμό αφ’ενός όσους δεν μπορούν να προσέλθουν στο χώρο που πραγματοποιώ τις συνεδρίες, λόγω απόστασης ή υγείας και αφ’ετέρου όσους διστάζουν να προσέλθουν στο περιβάλλον του ειδικού ψυχικής υγείας, επειδή αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια στο δικό τους χώρο.

       Δεν πραγματοποιώ συνεδρίες μέσω διαδικτύου με όσους πάσχουν από αυτοκτονικό ιδεασμό και γενικότερα από μία οξεία ψυχική διαταραχή. Σε κάθε περίπτωση, όμως, επικοινωνήστε μαζί μου, προκειμένου να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες.

       Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συνεδριών, τηρούνται επακριβώς, όπως εάν ερχόσασταν στο χώρο μου, τόσο ο κώδικας δεοντολογίας, όσο και το απόρρητο. Δεν φέρω όμως καμία απολύτως ευθύνη, εάν παραβιαστεί η επικοινωνία μας από τρίτους (hackers κ.ά.) αλλά και απο δική σας υπαιτιότητα.

       Εφόσον, λοιπόν, το έχετε αποφασίσει, επικοινωνήστε μαζί μου, για να καθορίσουμε την ημέρα και την ώρα της συνεδρίας μας μέσω.

       Θα χρειαστείτε υπολογιστή με web κάμερα. Να έχετε ήδη εγκαταστήσει το ανάλογο διαδικτυακό πρόγραμμα επικοινωνίας που θα σας προτείνω και να έχετε δημιουργήσει το δικό σας λογαριασμό. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να είστε σε τεχνικό επίπεδο έτοιμοι, προκειμένου να ξεκινήσει η συνεδρία.

       Μία ημέρα πριν απο την προγραμματισμένη συνεδρία μας, κατόπιν συνεννοήσεως, θα χρειαστεί να καταθέσετε σε τραπεζικό λογαριασμό το κόστος της συνεδρίας, ενώ η απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση που θα δηλώσετε.

 • Με ποιον τρόπο μπορώ να κλείσω ραντεβού μαζί σας;

  Θα πρέπει να με καλέσετε στο 6973339129 και να αναφέρετε ότι επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού για Συμβουλευτική ή Ψυχοθεραεπεία (εξηγώντας εν συντομία την φύση του προβλήματος). Σε περίπτωση που δε σας απαντήσω, αφήστε μου γραπτό μήνυμα (sms) και θα επικοινωνήσω το συντομότερο μαζί σας.

 • Πού δέχεστε τους συμβουλευόμενους-θεραπευόμενους και ποιες ημέρες;

  Δέχομαι τους συμβουλευόμενους-θεραπευόμενους (κατόπιν ραντεβού) στους παρακάτω χώρους:

  • Στα Βριλήσσια, Αίαντος 3α και Τροίας (Δευτέρα έως και Παρασκευή).

   

  Χάρτης πρόσβασης

  • Και στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, Ιεροθέου Τριφύλλη & Ηρώων Πολυτεχνείου γωνία (Ένα διήμερο εκάστου μηνός).

 •    

 •      

 • Κατηγορίες συμβουλευόμενων-θεραπευόμενων που δεν αναλαμβάνετε;

  Δεν αναλαμβάνω τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Χρήστες ουσιών (Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στα κατάλληλα κέντρα απεξάρτησης και να ολοκληρώσουν επιτυχώς το θεραπευτικό πρόγραμμα εκεί και κατόπιν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί).
  • Ανορεξικούς οξείας μορφής (δηλαδή, όταν το βάρος του σώματος είναι υπερβολικά χαμηλό και αρχίζει να γίνεται έντονο το θέμα κατάρρευσης ή αποβίωσης του ατόμου).
  • Απαιτητικούς για άμεση απώλεια βάρους.
  • Παιδιά και Εφήβους.
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR
H ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιηγησής σας.
Συμφωνείτε με τη χρήση cookies απο το www,psixisthea.gr όπως αυτό περιγράφεται;