Συστημική προσέγγιση

 

       Η Συστημική προσέγγιση είναι βασισμένη στη Γενική Θεωρία των Συστημάτων η οποία αρχικά αναπτύχθηκε στη Μηχανική και εν συνεχεία στην Οικονομία, Βιολογία και Πληροφορική, βρίσκοντας παράλληλα εφαρμογή και στην επιστήμη της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

     Το 1968 ο Αυστριακός βιολόγος Ludwig von Bertalanffy διατύπωσε τη θεωρία ότι τα ζωντανά συστήματα ανταλλάσσουν πληροφορίες, ύλη και ενέργεια (δηλαδή είναι ανοικτά), αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον, γεγονός που θεωρείται πολύ σημαντικό για τη διατήρηση και την εξέλιξη τους.

      Σύστημα στην προκειμένη περίπτωση εννοείται το σύνολο αλληλοεπηρεαζόμενων και αλληλοεξαρτώμενων μεταξύ τους στοιχείων. Όταν επιτελεσθεί μία αλλαγή σε κάποιο στοιχείο του συστήματος, τότε επέρχεται αλλαγή σε ολόκληρο το σύστημα.

      Ως Σύστημα μπορεί να θεωρηθεί η οικογένεια, η ομάδα εργασίας, το σχολείο κ.ά. Για παράδειγμα, τα μέλη μιας οικογένειας αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοεξαρτώνται και ως εκ τούτου οποιοδήποτε ψυχικό νόσημα ενός μέλους δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ατομική υπόθεση αλλά οικογενειακή. Και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, σύμπτωμα ή δυσκολία που μπορεί να έχει ένα άτομο στην πορεία της ζωής του, επιβάλλεται να ερμηνευθεί σε άμεση αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με τα σύστημα στο οποίο ανήκει.

     Πιο συγκριμένα, λοιπόν, η Συστημική – Οικογενειακή προσέγγιση, δεν προσεγγίζει, δεν εξετάζει δηλαδή, το πρόβλημα ενός ατόμου σαν να είναι ξεχωριστή οντότητα, αλλά ως μέρος ενός συνόλου-συστήματος. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί εκδηλώσει κάποιο σύμπτωμα, αυτό, κατά κάποιον τρόπο, εκφράζει τη δυσλειτουργία των σχέσεων των υπολοίπων μελών της οικογένειας και ως εκ τούτου, ο ειδικός ψυχικής υγείας θα εστιάσει σε ολόκληρη την οικογένεια και όχι τόσο στο σύμπτωμα του παιδιού. Όταν σε κάποιο μέλος-στοιχείο τους συστήματος επέλθει αλλαγή, αυτό συνεπάγεται αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα. Επομένως, ο Συστημικός θεραπευτής μπορεί να επιφέρει μία ισορροπία ή και την επίλυση των προβλημάτων, παρεμβαίνοντας είτε σε ένα μέλος της οικογένειας ή στο ζευγάρι ή και σε ολόκληρη την οικογένεια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Bertalanffy, L. (1968).General System Theory: Foundations, Development and Application. New York: Brazillier,


Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2005). Οικογενειακή Θεραπεία. Μια  Επισκόπηση. Αθήνα: Ελλην.

 

Watzlawick, P., Bavelas, J., B. & Jackson, D. (2005). Ανθρώπινη επικοινωνία και οι επιδράσεις της στη συμπεριφορά. Ελληνικά Γράμματα.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR
H ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιηγησής σας.
Συμφωνείτε με τη χρήση cookies απο το www,psixisthea.gr όπως αυτό περιγράφεται;